ค้นหา
  
Search Engine Optimization Services (SEO)

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2007 เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 จัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม

จากการประชุมของคณะกรรมการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือ FISU ได้คัดเลือก ประเทศที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546 โดย FISU มีมติให้กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในขณะนั้น มีเมืองต่างๆ ที่ร่วมเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ จำนวน 5 เมือง ได้แก่

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน ถูกออกแบบโดยเป็นลักษณะของเส้นสายทั้ง 5 สี ร้อยเรียงในรูปตัว U ซึ่งมาจากคำว่า Universiade เปรียบได้ดังเส้นสายแห่งการถ่ายทอดประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ วัฒนธรรม ระหว่างตัวแทนและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน 5 ทวีป ทั่วโลก ทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว พุ่งม้วนเข้าสู่สัญลักษณ์ลวดลายสีเหลืองทอง อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เปี่ยมล้นไปด้วยความปีติยินดี และ ความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้ เป็นศูนย์กลางแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (mascot) ของการแข่งขันครั้งนี้ คือ กระต่าย ชื่อ “ไมตี้ ไมตรี” (Mighty Maitri) อันหมายถึง พลังและมิตรภาพ เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสสำคัญยิ่งดังกล่าว จึงเลือก “กระต่าย” อันเป็นสัตว์ประจำนักษัตรแห่งปีพระบรมราชสมภพ เป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้

กระต่าย เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความว่องไว เฉลียวฉลาด อ่อนโยน พร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกชาติ ด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ ทั้งรูปร่างหน้าตา สีสัน และ กิริยาท่าทาง ล้วนแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน อันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ที่สืบต่อกันมายาวนาน

คำขวัญของการแข่งขันในครั้งนี้คือ "ALL BECOME ONE" เป็นการแสดงถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนทุกชนชาติ ทุกศาสนา จากกว่า 150 ประเทศ เข้าร่วมมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ของปัญญาชนที่กรุงเทพมหานคร

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้จัดทำแต่งเพลงที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 โดยได้มอบหมายให้ คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง Music Content Production รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลการผลิต มีทั้งหมด 2 เพลง คือ

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 156 ประเทศ จากทุกทวีปทั่วโลก มีนักกีฬาทั้งสิ้นถึง 10,205 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากโอลิมปิก เมื่อเทียบกับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน มีรางวัล 236 เหรียญทอง จาก 15 ชนิดกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น สนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขันจึงถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าภาพในแต่ละประเทศจะต้องเสนอรายชื่อสนามกีฬาแต่ละแห่งในประเทศของตนให้กับคณะกรรมการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือ FISU ตรวจสอบมาตรฐานของสนามกีฬาให้ได้ในระดับสากล และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้ ซึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 กรุงเทพมหานคร นี้ ได้มีสนามแข่งขันกีฬาดังนี้

นอกจากนั้นยังมีสนามอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นสนามแข่งขัน ได้แก่

โดยปกติการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติส่วนใหญ่ มักอยู่ในความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกโดยปกติแล้ว ประเทศเจ้าภาพจะให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมจัดการแข่งขันให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นมหกรรมกีฬาของนิสิตนักศึกษา โดยแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ก็ได้มีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมจัดการแข่งขัน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมดังนี้

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหนคร พิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดงโหมโรง โดยนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน การแสดงกระโดดร่ม และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินไทย หลังจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

พิธีการจุดคบเพลิงโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงจุดคบเพลิง ณ พื้นดิน ก่อนที่ไฟจะลุกโชติช่วงและพุ่งขึ้นสู่ กระถางคบเพลิงใหญ่ของสนาม

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร พิธีปิดการแข่งขัน มี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เริ่มต้นด้วยการแสดงเชียร์หลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมีการแสดงดังนี้

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลก สิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน ดำเนินไปได้อย่างลุล่วง คือ อาสาสมัครร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 กรุงเทพมหานคร มีอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเข้าร่วมทำงานในส่วนต่างๆ ของการจัดการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 7,056 คน

แม้ว่าในการแข่งขันครั้งที่ผ่านๆ มา ประเทศเจ้าภาพต่างๆ นั้น จะมีอาสาสมัครไม่ต่ำกว่า 10,000 คนขึ้นไป แต่สำหรับครั้งนี้ สาเหตุที่มีอาสาสมัครเป็นจำนวนน้อยนั้น ก็เนื่องมาจาก ความไม่พร้อมด้านงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครที่มีจำนวนน้อย ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาอย่างดีที่สุด

ภายหลังการจบงานได้มีหนึ่งในอาสาสมัครเขียน Pocket book เล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อแบ่งปันหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อเรื่องว่า "Attache ได้เพื่อน ได้เที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์"

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔ ด้านขวาของรูปสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ด้านซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "10 BAHT" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๘ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ประเทศไทย"

การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ มีการถ่ายทอดสดถึง 3 สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี (ปัจจุบันคือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เป็นต้น


 

 

รับจำนำรถยนต์ รับจำนำรถจอด

ลีโอ กาเมซ ดัสติน ฮอฟฟ์แมน จักรพรรดินีมารีเยีย อะเลคซันโดรฟนาแห่งรัสเซีย โอลิมปิก 2008 กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 การก่อการกำเริบ 8888 วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ยุทธการแห่งบริเตน บีเซนเต เดล โบสเก โคเซ มานวยล์ เรย์นา เคซุส นาบัส คาบี มาร์ตีเนซ เฟร์นันโด โยเรนเต เปโดร โรดรีเกซ เลเดสมา เซร์คีโอ ราโมส ควน มานวยล์ มาตา บิกตอร์ บัลเดส ชูอัน กัปเดบีลา ชาบี ดาบิด บียา อันเดรส อีเนียสตา การ์เลส ปูยอล ราอุล อัลบีออล กัปตัน (ฟุตบอล) อีเกร์ กาซียัส สโมสรฟุตบอลบียาร์เรอัล 2000 Summer Olympics Football at the Summer Olympics Spain national football team Valencia CF S.L. Benfica Sevilla FC Villarreal CF Midfielder Defender (association football) เนวิลล์ ลองบัตท่อม เจ.เค. โรว์ลิ่ง แฮร์รี่ พอตเตอร์ (ตัวละคร) บ็อบบี ร็อบสัน สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม แอนดรูว์ จอห์นสัน อิกเนเชียสแห่งโลโยลา เจ. เค. โรว์ลิ่ง เวสลีย์ สไนปส์ ฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งเบอร์กันดี ยอดเขาเคทู สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Munhwa Broadcasting Corporation โจ อินซุง ควอน ซัง วู ยุน อึนเฮ รักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟ อุซึมากิ คุชินะ มาเอดะ อัตสึโกะ คิม ฮีชอล เจสสิก้า ซิมพ์สัน จาง เซี๊ยะโหย่ว พิภพ ธงไชย วิมล ศิริไพบูลย์ มหาธีร์ โมฮัมหมัด บอริส เยลซิน ออกแลนด์ เรนโบว์วอริเออร์ ฝ่ายพันธมิตร เด่น จุลพันธ์ เคอิทาโร โฮชิโน แมนนี่ เมลชอร์ ผู้ฝึกสอน ไมเคิล โดมิงโก ก. สุรางคนางค์ นิโคล เทริโอ ซีเนอดีน ซีดาน เริ่น เสียนฉี โจเซฟีน เดอ โบอาร์เนส์ โอดะ โนบุนากะ แยกราชประสงค์ แคชเมียร์ วีโต้ แอฟริกัน-อเมริกัน Rolling Stone People (magazine) TV Guide อินสตาแกรม Obi-Wan Kenobi Saturday Night Live The Lego Movie Jurassic World Guardians of the Galaxy (film) Her (film) แอนนา ฟาริส จอมโจรอัจฉริยะ จอมโจรคิด ตัวละครในฮายาเตะ พ่อบ้านประจัญบาน ตัวละครในฮายาเตะ พ่อบ้านประจัญบาน ลุยจี กอนซากา ครีษมายัน เจริญ วัดอักษร อลิซ บราวน์ อินิโก โจนส์ กาแอล กากูตา

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
เลขมงคล รถยนต์ ทะเบียน ทะเบียนรถ เงินด่วน รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ จำนำรถ 23180