ค้นหา
  
Search Engine Optimization Services (SEO)

ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน) ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน) อูนอูนเทรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน) อูนอูนเพนเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) อูนอูนเซปเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี) อูนอูนเอนเนียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้)) อูนไบนิลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้)) อูนเฮกซ์เพนเทียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้)) อูนเฮกซ์เซปเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้)) อูนเฮกซ์ออกเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้)) อูนเซปท์เบียม (แก๊สมีตระกูล (ทำนายไว้)) อูนไบอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนไบออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อูนเซปท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้)) อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน หมู่ในตารางธาตุ คาบในตารางธาตุ บล็อกในตารางธาตุ ธาตุหมู่ 11 ธาตุคาบ 6 บล็อก-d สี 1 E-25 kg การจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับพลังงาน อุณหภูมิห้อง จุดหลอมเหลว ความร้อนของการหลอมเหลว กิโลจูลต่อโมล ความร้อนของการกลายเป็นไอ ความร้อนจำเพาะ ความดันไอ โครงสร้างผลึก สถานะออกซิเดชัน อิเล็กโตรเนกาติวิตี พลังงานไอออไนเซชัน รัศมีอะตอม พิโกเมตร รัศมีโควาเลนต์ รัศมีวานเดอร์วาลส์ ความต้านทานไฟฟ้า การนำความร้อน วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน อัตราเร็วของเสียง เมตรต่อวินาที โมดูลัสของยังก์ โมดูลัสของแรงเฉือน โมดูลัสของแรงบีบอัด อัตราส่วนของปัวซอง หน่วยวัดระดับความแข็งโมห์ส การวัดความแข็งบริเนล เลขทะเบียน CAS ครึ่งชีวิต การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี พลังงานการสลายตัว Electron capture ไอโซโทปเสถียร หมายเลขอะตอม ธาตุ โลหะมีสกุล หินอัคนี หินชั้น หินแปร จ.นราธิวาส จ.สระแก้ว จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.เชียงราย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปราจีนบุรี จ.เลย จ.หนองคาย จ.พะเยา เข็มกลัดประดับ สร้อยเข็มขัด สร้อยคอ การแกะสลัก การบัดกรี ค้อน คีม โลหะมีค่า โลหะเจือ ทองคำสี นาก (โลหะ) ทองเหลือง สำริด สเตนเลส โมรา คริโซเบริล

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
เลขมงคล รถยนต์ ทะเบียน ทะเบียนรถ เงินด่วน รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ จำนำรถ 23180