ค้นหา
  
Search Engine Optimization Services (SEO)

ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตก ภาษากลุ่มเซมิติกกลาง โอลันด์ คำศัพท์ ชนบท ภาษาสูญพันธุ์ เสียงวรรณยุกต์ คาบสมุทรจัตแลนด์ ภาษากลุ่มยูราลิก ประเทศไอร์แลนด์เหนือ Wikisource ทรานซิลเวเนีย ทมิฬนาดู กัว รัฐชัมมูและกัษมีระ ภาษาเนปาลี รัฐตรีปุระ ภาษาไมไต ภาษาสันตาลี ภาษาโอริยา รัฐฌาร์ขันท์ ภาษาโคนที ภาษากาเนาจี ภาษาคุตชี ภาษาฉัตติสครห์ ภาษาตูลู ภาษาบุนเดลี ภาษาโภชปุรี พิหาร ภาษาภิล ภาษามคธี ภาษาหริยนวี ภาษาอวาธี ภาษาฮินดูสตานี รายชื่อภาษาของอินเดียเรียงตามจำนวนคนพูด ภาษากลุ่มอินโด-อิหร่าน ภาษาปรากฤต ภาษาขาริโพลี ภาษาทักขินี ภาษาพรัช ภาษาอวธี สาธารณรัฐอินเดีย ภาษาราชสถาน ภาษาฉัตตีสครีห์ กัลกัตตา ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า ตรีปุระ ไวยากรณ์ภาษากอกบอรอก เลขฐาน 10 ภาษาก๊อง ภาษามปี ภาษาลาฮู ภาษาลีซอ ภาษาฮานี ภาษาน่าซี ภาษาไป๋ ภาษาอี้ ภาษาเอ้อซู ภาษาตันกัต ภาษาเนวารี ภาษากินเนารี ภาษาคาม ภาษาชันเตียล ภาษาเศรปา ภาษาทูลุง ภาษาจิ่งพัว ภาษามูเซอ ภาษามณีปุรี ภาษากอกโบรอก ภาษาไมโซ ภาษาองามี ภาษาเอา ภาษาฮมาร์ ภาษานัรพู ภาษาบัลติ ภาษาบาฮิง ภาษาเบลฮาเร ภาษาปูมา ภาษาลาดัก ภาษาลิมบู ภาษาเลปชา ภาษาโลทา ภาษาวัมบูเล ภาษาสิกขิม รัฐเกราลา ภาษาจิตตะกอง ภาษาสิลเหติ ภาษาอังคิกา ภาษามณีปุระพิษณุปุระ ภาษาฮาชอง ภาษาเมโมนี ภาษามัล ปาฮาเรีย ภาษานาฮารี ภาษากลุ่มอิหร่าน ภาษาอเวสตะ ภาษาไซเทีย ภาษาซอกเดีย ภาษาแบกเตรีย ภาษาคาวาเรสเมียร์ ภาษาออสซีเชีย

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
เลขมงคล รถยนต์ ทะเบียน ทะเบียนรถ เงินด่วน รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ จำนำรถ 23180