ค้นหา
  
Search Engine Optimization Services (SEO)

องค์การนิรโทษกรรมสากล อันวัร อัสซาดาต เมนาเฮม เบกิน ทะไลลามะที่ 14 มิคาอิล กอร์บาชอฟ ออง ซาน ซูจี เนลสัน แมนเดลา เฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แกลร์ก ยัสเซอร์ อาราฟัต ยิตซัค ราบิน องค์การแพทย์ไร้พรมแดน คิม แดจุง โคฟี อันนัน จิมมี คาร์เตอร์ สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ มุฮัมมัด อัลบะรอดะอี มูฮัมหมัด ยูนูส อัล กอร์ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาร์ตติ อะห์ติซาริ บารัก โอบามา หลิว เซี่ยวโป เอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ เลย์มาห์ โบวี ตะวักกุล กัรมาน มะลาละห์ ยูซัฟซัย ธงชาติเครือจักรภพแห่งประชาชาติ ตราราชการของเครือจักรภพแห่งประชาชาติ แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เกรเนดา มัลดีฟส์ เซนต์คิตส์และเนวิส ตองกา ตูวาลู ตร.ม. เครื่องหมายของสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ แมนฮัตตัน เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี มูน กฎบัตรสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ ระบบสหประชาชาติ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ บัน คี มุน แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ กฎบัตรแอตแลนติก ค.ศ. 1944 ซานฟรานซิสโก 26 มิถุนายน เฮก เจนีวา ไนโรบี ดวงตราไปรษณียากร อังกฤษบริติช สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ปัน กี มุน ทรีฟ ลี อู ถั่น อาชญากรรมสงคราม หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ International Atomic Energy Agency International Civil Aviation Organization องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สหภาพไปรษณีย์สากล โครงการอาหารโลก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก World Meteorological Organization องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก 14 กรกฎาคม ประเทศกำลังพัฒนา 15 มิถุนายน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา แอลเจียร์ ค.ศ. 1967 ค.ศ. 1988 สงครามอ่าวเปอร์เซีย ค.ศ. 1990 เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา ค.ศ. 1995 ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ดาร์ฟูร์ ค.ศ. 2003 เฮติ อาวุธเคมี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พันธุฆาต พรรคการเมือง ติมอร์-เลสเต

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
เลขมงคล รถยนต์ ทะเบียน ทะเบียนรถ เงินด่วน รับจำนำรถยนต์ จำนำรถยนต์ จำนำรถ 23180